Sol·licitud de Beques

Oberta la convocatòria.

Benvolgudes famílies,

Tots aquells que estigueu interessats a demanar una beca per obtenir un ajut per compensar algunes de les despeses que es desprenen dels tractaments o reeducacions per al vostre/a fill/a amb necessitats educatives especials, podeu començar a compilar els documents  necessaris i a omplir el formulari on line des del lloc web que apareix a continuació:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=&moda=1

Un cop fet això heu de  portar els documents al Gabinet Psicopedagògic del centre  i nosaltres ens encarregarem de fer-los arribar a l’EAP per tal de validar-los. Qualsevol dubte també el podeu compartir amb qualsevol de les orientadores de l’escola. Per demanar cita per atenció a pares podeu enviar mail a gabinetpsico@santoangel.org i us donaríem dia i hora.

El termini va començar el 3 d’agost i acaba el 30 de setembre. 

MOLT IMPORTANT – Aspectes a tenir en compte

La beca ha d’estar gravada amb el nom i cognoms de l’alumne/a sol·licitant (no amb el nom del pare, mare o tutor legal) i que constin tots els membres de la unitat familiar. El correu electrònic de contacte que s’indiqui a la beca ha d’estar actiu i ser revisat periòdicament. L’alumne/a ha de ser titular del compte bancari on vulgui cobrar la beca, excepte en el cas de les beques NEE en que el centre pot ser autoritzat a cobrar-la (i en aquest cas, ha de venir l’apartat de la beca signat per la família).  

Previous PostNext Post

Leave a Reply

Altres notícies