Diploma Dual

Academica Corporation és la principal institució educativa de charter schools* als EUA, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats, com ara Florida, Texas, Utah, Georgia, Nevada, Califòrnia…

*Les charter schools són educació pública de gestió privada d’alt rendiment (des de K2 fins a High School i K16) que destaca per la qualitat, l’alt nivell d’implicació de pares i professors, la flexibilitat i amplitud del disseny curricular i l’atenció a les individualitats de l’alumne.

Des del curs 2021-22

Diploma Dual®

Batxillerat + American High School Diploma

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual® aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

Immersió lingüística, tecnològica i personal
  • Immersió Lingüística. El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en live sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.
  • La immersió tecnològica dona com a resultat el domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. L’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu. L’educació virtual desenvolupa la capacitat de pensament crític i destreses d’investigació i anàlisi d’informació. L’alumne fa el seu procés d’aprenentatge de manera més activa, atès que no sols rep la instrucció del professor, sinó que aprèn a través de la recerca d’informació, l’autoreflexió i les diverses activitats que porta a terme de manera individual i col·laborativa.
  • Immersió personal. L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. Aquests valors adquirits i aplicats són la garantia per a l’obtenció i superació dels petits assoliments i fites inicials que els alumnes s’aniran trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària. 

Un dels avantatges del Diploma Dual, a més de la millora notable del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en el maneig de les tecnologies.

Si vols més informació, pots contactar amb l’Aida Sánchez (diplomadual@santoangel.org), la coordinadora de Diploma Dual del Col·legi Santo Angel.

Preparant estudiants per als nous reptes

Descobreix què és el Diploma Dual® i com funciona: mètode de treball, requisits, qualificacions... T'ho expliquem tot de forma senzilla en aquest vídeo explicatiu.

Vols inscriure el teu fill/a?

Per fer la inscripció fes el següent:

1. Clica el botó INSCRIPCIÓ CURS 24-25

2. Clica el botó CONDICIONS ECONÒMIQUES

Un cop emplenats ambdós formularis, entrega una còpia a la Secretaria del Col·legi Santo Angel.

Màxima convalidació d'assignatures

Com Funciona?

Els alumnes del Diploma Dual® solament han de cursar 6 assignatures per a obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals aconseguits per Academica i l’excel·lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: 75% dels 24 crèdits necessaris per a obtenir el American High School Diploma.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són del curricular obligatori i 2 de l’electiu, la qual cosa permet als alumnes cursar assignatures de gran interès que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballarien en anglès: Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia…

Líder en educació virtual

Academica és una de les poques institucions als EUA amb entitats reconegudes com American Virtual Public School Provider (Proveïdor de Serveis d’Ensenyament Públic En línia), donant servei als seus propis col·legis i a totes aquelles escoles públiques o privades estatunidenques que ho sol·licitin.

TESTIMONIS

Què expliquen i com valoren els propis alumnes, professors i pares el programa?