Canal Ètic

Què és el CANAL ÈTIC?

El Col·legi Santo Angel estem compromesos en tenir un entorn segur, de respecte i transparència amb l’objectiu de garantir els valors de la nostra escola.

Per aquest motiu posem a disposició de tothom aquest canal per tal que tots els membres de l’escola puguin expressar les seves inquietuds i/o reportar comportaments i actituds inadequades, amb l’objectiu de continuar tenint una comunitat compromesa en el compromís excel·lent tant educatiu com social.

Posem al vostre abast aquestes tres vies:

1

Canal de DENÚNCIES

Llei 2/2023

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, des del Col·legi Santo Angel posem el Canal de denúncies a disposició de qui hi pugui tenir un interès legítim. Aquest és un sistema intern d’informació que permet reportar, de manera confidencial i àgil, irregularitats que es puguin advertir en el desenvolupament de l’activitat professional, i que puguin suposar infraccions de la normativa legal i/o interna de la Institució.

La identificació de la persona denunciant és totalment voluntària. El Col·legi Santo Angel i les persones responsables de gestionar aquest Canal, adoptaran en qualsevol cas les mesures necessàries per garantir la confidencialitat i protecció de les seves dades personals.

Canal de Denúncia

  Assumpte

  Vols que la denúncia sigui anònima?
  SiNo  Descripció de la infracció

  Hi ha testimonis?
  SiNo

  Data dels fets

  Documents a adjuntar.

  2

  Bústia SUGGERIMENTS i QUEIXES

  Continuem treballant amb la bústia on podeu aportar els vostres suggeriments, queixes o agraïments a fer a l’Escola. Es tracta de poder millorar amb les vostres aportacions. Requereix la identificació per tal de poder donar resposta al que es plantegi en aquesta bústia.

  3

  Bústia PROTECCIÓ D’INFANTS I JOVES

  La Bústia de protecció d’infants i joves posa a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa -alumnat, famílies, professorat, monitoratge i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació on poder explicar aquelles situacions que pateixin els infants i joves de la nostra entitat i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, tant si es produeixen a l’Escola com fora d’aquesta.

  La bústia està preparada per garantir l’anonimat de la persona informant, si aquesta ho desitja.

  Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar al nostre alumnat.

  Esperem i desitgem que l’anteriorment exposat us permeti conèixer millor la nostra institució educativa. Recordeu la importància transcendental que la Família i l’Escola anem de la mà en el camí que transiten els nois i noies fins a la seva edat adulta. El més important per a nosaltres són els vostre fills/es, els nostres alumnes/es.

  Vols reunir-te amb el Director?

  Posa't en contacte amb nosaltres i concertarem una entrevista personalitzada.