SOS

Què és BULLYING?

El bullying, també conegut com a assetjament escolar, consisteix en qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic constant i repetitiu al llarg del temps d’un individu o grup cap a una persona determinada.

ES REPETEIX.

ÉS INTENCIONAL.

HI HA DESPROPORCIÓ.

Què NO és BULLYING

De vegades, confonem el bullying amb alguns conflictes escolars i tot i que hem d’estar també alerta, l’abordatge és diferent.

No és assetjament escolar una baralla aïllada, tractar-se malament entre un grup d’amics, discutir amb un company…

ÉS PUNTUAL.

NO HI HA INTENCIONALITAT.

CONFLICTE D’IGUAL A IGUAL.

Entenem que és primordial que els més joves no tinguin cap recança a demanar ajuda als adults i que ens puguin expressar com se senten. 

Des del Col·legi Santo Ángel volem treballar en la Prevenció, Detecció i Intervenció de casos de bullying, intentant que arribi el missatge de TOLERÀNCIA 0 a l’assetjament a tota la comunitat educativa.

Si tu o alguna persona que coneixes creus que està patint una situació d’aquest tipus, no dubtis en posar-te en contacte.