Preinscripció 2020-2021

Llistes de PREINCRIPCIONS DEFINITIVES

Tots els cursos

MATRICULACIÓ

 • El periode de matriculació és del 8 al 14 de juliol, de 9 a 13h.
 • La documentació que cal portar és:
  • Fotocòpia del Llibre Família (sencer)
  • Fotocòpia DNI dels Tutors Legals
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS)
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (de 2n ESO fins a Batxillerat)
  • Notes finals (ESO i Batxillerat)
  • Fotocòpia del resguard del títol d’ESO (per als alumnes de Batxillerat)
 • Us adjuntem els documents que cal portar emplenats i signats pels tutors legals
 • En cas que hagueu cursat P2 a la nostra escola, només caldrà que ens feu arribar de manera presencial aquest document.